Soul Body Fusion®

Soul Body Fusion® - menetelmän avulla voidaan pikaisesti auttaa sielua ja kehoa yhdentymään ehyeksi kokonaisuudeksi. Fyysisen kehomme värähtely luo resonoivan energiakentän, myös sielullamme on oma värähtelevä energiakenttänsä. Ennen sulautumista nämä kaksi kenttää eivät ehkä ole harmoniassa. Erilaiset negatiiviset asiat, tapahtumat, traumat, sairaudet, masennus tai pelot vaikuttavat siihen miten tiiviisti sielumme ja kehomme ovat yhteydessä toisiinsa. Toisilla henkinen ja fyysinen itse ovat hyvin yhdentyneitä, mutta uusi yhdentyminen voi kuitenkin edelleen vahvistaa harmoniaa.

Mitä seurauksia voi olla kun sielumme linjautuu fyysiseen kehoomme? Olemme paremmin läsnä, maadoittuneita ja tästä johtuen vedämme puoleemme asioita joita haluamme. Jos emme ole kokonaisia ja tasapainossa, niin kuinka voisimme vetää puoleemme terveyttä, hyvinvointia ja positiivista energiaa.

Soul Body Fusion® luo elektromagneettisia muutoksia kehossamme. Ihmiskehon sähkömagneettista värähtelyä voidaan mitata, tehdyissä tieteellisissä tutkimuksissa onkin huomattu että kehon värähtelytaajuus ja tietoisuuden taso ovat selvästi kohonneet istunnon jälkeen. Soul Body Fusion® auttaa värähtelytason harmonisoitumisessa, se voi vaikuttaa kehoomme monilla eri tasoilla ja johtaa nopeaan avautumiseen sekä puhdistautumiseen niin fyysisellä, emotionaalisella kuin henkisellä tasolla. Joissakin tapauksissa yhdentyminen käynnistää kehomme omat paranemisprosessit, esimerkiksi on huomattu kipujen vähenemistä, elämänlaadun sekä testitulosten parantumista. Itse emme voi vaikuttaa siihen mitä yhdentymisessä tapahtuu tai siihen mikä on lopputulos, vaan sielumme on ohjaksissa ja meidän tulee hyväksyä sielun pidemmän aikavälin suunnitelma ja iätön viisaus.

Soul Body Fusion® toimii seuraavien perusperiaatteiden ansiosta:

  • se on luonnollista
  • se käyttää tahtomisen ja aikomuksen taikaa
  • se perustuu värähtelyn periaatteelle

Soul Body Fusion® on lyhyesti sanottuna sielumme yhdentymistä ja kehomme eheytymistä.

Istuntoja pidetään kuukauden aikana kolme, jotta varmistetaan sielun ja kehon yhdistyminen. Jokainen istunto on n. puolen tunnin mittainen.

Suurin viisaus on myöntää, että ihmeitä tapahtuu joka päivä.